Projektist

Õppematerjal “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” lähtub alushariduse ja üldhariduskoolide riiklikust õppekavast ning toetab eesti keele kui teise keele kuulamisoskuse arendamist A1 ja A2 tasemel.

Materjal on edasiarendus 2010. aastal Integratsiooni Sihtasutuse toetusel ilmunud kogumikule “Kuula ja tee!”, mis võimaldas sisserännanud muukeelsetel lastel õppida koolis toimetulekuks vajalikku eesti keelt käsutäitmismeetodi järgi.

Kuulamismaterjalide tekstid on spetsiaalselt kirjutatud lasteaia ja üldhariduskoolide laste lähiarengutsoonis olevate oluliste asjade mõistmiseks ja neil teemadel vestlemiseks.

Materjali loomist toetas Sihtasutus Innove ja see on kõiglie huvilistele tasuta kättesaadav kuni aastani 2027.

Innove logo