Meisterdame päikese

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele.

  1. Kas tüdruk meisterdab puud või päikest?
  2. Kas päikesele kleebiti kiired või lehed?
  3. Mitu silma, suud ja nina sa päikesele kleebid?
  4. Kas sulle meeldib rohkem meisterdada või joonistada?