Mina olen Leena

Kuula ja korda.

  • Kuulake sõnu ja korrake neid kooris.
  • Osa sõnu on ainsuses, osa ainsuses ja mitmuses. Näidake lastele pilte ja selgitage nende abil mitmuse tähendust.