Teen tööd

Kuula ja näita. Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske igal lapsel vastata.