Töökäsud

Kuula ja korda.

  • Esmakordsel kuulamisel näidake lastele ette, teisel ja kolmandal korral laske lastel endil fraaside tähendust näidata.