Õppevahendid

Kuula ja korda.

  • Rühmas või klassis olevaid õppevahendeid nimetatakse ainsuses ja mitmuses. Kuulake ära sõnapaar ja näidake lastele selle tähendust.