Vajalikud vahendid: õppevahendid või pildid, millel on värvid, pliiatsid, kriit, käärid, liim, paber, veetops

Tööjuhis õpetajale:

  • Näidake lastele õppevahendeid ja nimetage neid.
  • Pange õppevahendid lauale, nimetage neid kordamööda ja paluge lastel näidata, kus need on.
  • Näidake lastele, milleks õppevahendeid kasutatakse. Näiteks: “See on pliiats. Pliiatsiga ma joonistan.”
  • Mäng „Täidan, täidan laeva”

Laual või vaiba peal on õppevahendid. Lapsed loevad kooris „Täidan, täidan laeva!” ja esitavad küsimuse “Millega?”. Pärast iga lugemist võtab üks laps ühe vahendi ja vastab, näiteks “Pliiatsiga”. Mäng kordub, kuni kõik lapsed on saanud vastata.