Kas see on õige?

Kuula väiteid mitu korda ning leia õiged ja valed väited.