Rubriigiarhiiv: TEGUSÕNAD JA TÖÖKÄSUD

Vajalikud vahendid: õppevahendid ja rühmas või klassis olev mööbel

Tööjuhis õpetajale:

 • Näidake lastele õppevahendeid ja mööblit ning nimetage neid.
 • Näidake lastele tegevusi ja nimetage neid.
 • Mäng „Pane laua peale!”

Õpetaja või juhtmängija annab lastele erinevaid käsklusi, lapsed täidavad ainult käsklusi „Pane laua peale!”. Teiste käskluste korral lapsed seisavad ja ei tee midagi. Näiteks: “Pane käed laua peale!” (täidavad käsklust), “Pane jalad tooli peale!” (ei täida käsklust).

Töökäsud

Kuula ja korda.

 • Esmakordsel kuulamisel näidake lastele ette, teisel ja kolmandal korral laske lastel endil fraaside tähendust näidata.

Istu laua taha!

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele.

 1. Kas poiss pani lauale pliiatsid või kriidid?
 2. Kas poiss kleepis või joonistas kaardi?
 3. Kuhu poiss istus, kas laua peale või laua taha?

Tule appi!

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele.

 1. Kelle kutsub õpetaja appi?
 2. Mida on vaja meisterdamiseks?
 3. Mida hakkavad lapsed meisterdama?
 4. Kas sulle meeldib meisterdada?

Näita, kus on töövahendid!

Kuula ja näita.

 • Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.
 • Paluge lastel üksteisele sarnaseid käsklusi anda.

Näita, kuidas sa istud!

Kuula ja tee.

 • Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.
 • Julgustage lapsi üksteisele sarnaseid käsklusi andma.