Kohtume esmaspäeval!

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

  • Leidke nädalapäevade sõnasiltidelt õige päev.
  • Mängige dialoog läbi iga lapsega.

Vasta küsimustele.

  1. Mis päev täna on?
  2. Kas täna on tööpäev või puhkepäev?
  3. Kus sinu ema ja isa täna on, kas kodus või tööl?
  4. Kus sina täna oled?
  5. Kus sinu õde või vend täna on?
  6. Missugused päevad on tööpäevad?
  7. Missugused päevad on puhkepäevad?