Vajalikud vahendid: pildid, millel on hommik, päev, õhtu ja öö

Tööjuhis õpetajale:

  • Näidake lastele pilte päevaosadest: hommik, päev, õhtu, öö, ja tutvustage sõnavara.
  • Öelge sõnu ja fraase, kus kasutate päevaosade nimetusi, ning andke lastele ülesanne kuulata päevaosade nimetusi ja neid piltidel näidata.
  • Mäng „Päev ja öö”

Üks mängijatest on öökull ja teised hiired. Kui õpetaja või juhtmängija ütleb „Päev”, siis kõik hiired sibavad ringi: otsivad toitu, söövad, pesevad end, mängivad. Kui öeldakse „Öö”, siis hiired tarduvad ja öökull lendab oma pesast välja süüa otsima. Öökull saab söögiks hiire, kes ei suuda ilma liigutamata olla. Öökull lendab hiire juurde ja ütleb: „Ma söön su ära!” Öökull võtab hiire kaasa ja temast saab samuti öökull. Mäng jätkub, kuni kõik hiired on püütud. Viimane hiir on uus öökull.