Materjali ülesehitus. Lasteaed

Lasteaiale mõeldud kuulamistekstid on grupeeritud teemade kaupa. Teemade loend on paremal pool.

Iga teema all on 5-10 audiofaili, mille hulgas on nii monoloogilisi kui ka dialoogilisi tekste. Kokku on lasteaiale mõeldud audiofaile 122. PDF-i kujul toodud juhendist leiab õpetaja juhised tekstide kasutamiseks.