Näita, kus on värvid!

Kuula ja näita. Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.