Pesen ja kuivatan

Kuula ja näita. Kuulake sõnu, korrake ja matkige tegevust.