Sihtgrupp

Õppematerjali “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” sihtgrupiks on eesti keelest erineva emakeelega lapsed vanuses 3-13 aastat.

Materjali saavad kasutada:

Lasteaialapsed alates kolmandast eluaastast, sh

  1. a) venekeelsetes lasteaedades eesti keelt õppivad lapsed (alates kolmandast eluaastast);
  2. b) keelekümblusprogrammide alusel õppivad lasteaialapsed;
  3. c) eestikeelsetes lasteaedades õppivad välispäritoluga lapsed.

 

Koolilapsed esimeses ja teises kooliastmes (1.-6. klass), sh

  1. d) venekeelsete koolide esimese ja teise kooliastme õpilased (1.-6. klass, nii kümblus- kui tavaõppe korral);
  2. e) muu emakeelega õpilased eestikeelsetes koolides;
  3. f) muu emakeelega õpilased venekeelsetes koolides.