Elukutsed

Kuula ja korda.

  • Kuulake sõnu ja korrake neid kooris. Teisel või kolmandal kuulamisel pange elukutsete ja nendega seostuvate töövahendite pildid tahvlile või vaibale. Kuulake sõnu ükshaaval. Laps, kes viib kokku sõna ja pildi, saab pildi endale.
  • Korrake sõnu ja rühmitage need kahte rühma: elukutsed ja töövahendid. Toetage lapsi lausete moodustamisel: “See on laulja. Lauljal on mikrofon ja noodid. See on ehitaja. Ehitajal on haamer ja kellu. See on jalgpallur. Jalgpalluril on pall. Ta mängib palli.”