Rubriigiarhiiv: MINU PERE JA KODU

Vajalikud vahendid: asjad või pildid, millel on ema, isa, vend/vennad, õde/õed, vanaema/vanaemad, vanaisa/vanaisad, koer, kass, kortermaja, eramaja, auto, mootorratas, jalgratas, laste perepildid

Tööjuhis õpetajale:

 • Näidake ja nimetage pere ning koduga seotud pilte/asju.
 • Mäng „Silmad kinni”

Õpetaja ütleb „Pange silmad kinni!” ja paneb ise käed silmade ette. Kui lastel on silmad suletud, pöörab õpetaja ühe pildi tagurpidi ja ütleb: „Tehke silmad lahti! Mis on puudu?”

Lapsed avavad silmad ja tuletavad meelde, kes oli sellel pildil. Mäng jätkub, kuni kõik pildid on peidetud. Pärast kolmandat-neljandat korda võib lastelt küsida, kes tahab mängujuht olla. Lapsele võib käsklused ette öelda.

Minu pere ja kodu

Kuula ja korda.

 • Kuulake sõnu ja korrake neid kooris. Teistkordsel kuulamisel jagage lapsed rühmadesse ja osutage rühmale, kes kordab teine rühm kuulab.
 • Osa sõnu on ainsuses, osa ainsuses ja mitmuses. Näidake lastele pilte ja selgitage nende abil mitmuse tähendust.

Minu pere

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele.

 1. Kas väike õde on poisil või tüdrukul?
 2. Kellel on kaks suurt venda?
 3. Kas sinul on õde või vend?

Tule siia!

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

 

Vasta küsimustele.

 1. Kelle ratas läks katki?
 2. Kes parandab ratta ära?

Kas see on õige?

Kuula väiteid mitu korda ning leia õiged ja valed väited.

Ütle, mis on sinu nimi!

Kuula ja ütle. Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske igal lapsel vastata.

 

Kuula ja jutusta.

 • Kuulake monoloogi mitu korda ja paluge lastel selle sisu oma sõnadega ümber jutustada.
 • Paluge lastel jutustada oma perest. Kasutada võib järgmist mudelit.

Minu nimi on Liisa. Ma olen veel väike tüdruk. Mul on kaks suurt venda: Peeter ja Toomas. Minu isa nimi on Sten ja ema nimi on Maarika. Meil on suur ja ilus kodu. Mul on veel koer Pauka ja kass Miisu.

 

Istuge ringis ja loendage perekonnaliikmeid. Iga lause juures pigistage kergelt üht sõrme.

Parem käsi

See sõrm on vanaisa,

see sõrm on vanaema,

see sõrm on isa,

see sõrm on ema,

aga see olen mina!

Vasak käsi

See sõrm on õde,

see sõrm on vend,

see sõrm on koer,

see sõrm on kass,

aga see olen jälle mina!