Kellena su isa töötab?

Kelleks sa tahad saada?

Kellena su ema töötab?

Kellena su vanaema töötab?

Kelleks su vanaema saada tahtis?