Värvid

Kuula ja korda.

  • Esmakordsel kuulamisel kuulake värvusi ja tõstke üles värvikaart.
  • Korduvkuulamisel jagage igale lapsele üks-kaks värvikaarti ja paluge need värvuse kuulmisel üles tõsta.