Moodustage kujundeid!

Kuula ja tee.

  • Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.
  • Näidake lastele arvukaarti ja geomeetrilist kujundit ning paluge neil käsklus moodustada.

Arva ära.

Lapsed on paarides. Üks laps keerab selja ja teine joonistab sõrmega tema seljale ühe geomeetrilise kujundi. Esimene laps peab ütlema, millise kujundi teine joonistas. Kui kujund on õigesti arvatud, vahetavad joonistajad kohad.