Rühmaruum

Kuula ja korda.

  • Rühmas või klassis olevaid asju nimetatakse ainsuses ja mitmuses. Kuulake ära sõnapaar ja näidake lastele selle tähendust.