Ütle, mis on sinu nimi!

Kuula ja ütle. Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske igal lapsel vastata.

 

Kuula ja jutusta.

  • Kuulake monoloogi mitu korda ja paluge lastel selle sisu oma sõnadega ümber jutustada.
  • Paluge lastel jutustada oma perest. Kasutada võib järgmist mudelit.

Minu nimi on Liisa. Ma olen veel väike tüdruk. Mul on kaks suurt venda: Peeter ja Toomas. Minu isa nimi on Sten ja ema nimi on Maarika. Meil on suur ja ilus kodu. Mul on veel koer Pauka ja kass Miisu.

 

Istuge ringis ja loendage perekonnaliikmeid. Iga lause juures pigistage kergelt üht sõrme.

Parem käsi

See sõrm on vanaisa,

see sõrm on vanaema,

see sõrm on isa,

see sõrm on ema,

aga see olen mina!

Vasak käsi

See sõrm on õde,

see sõrm on vend,

see sõrm on koer,

see sõrm on kass,

aga see olen jälle mina!