Kes aitab?

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele. Andke lastele ülesandeid, mille täitmisel nad peavad üksteisele küsimusi esitama.

Vasta küsimustele.

  1. Kes soovis lauda katta, kas poiss või tüdruk?
  2. Mida pani poiss lauale?
  3. Mille õpetaja unustas?
  4. Kuidas kutsutakse sööma?