SUVI

Vajalikud vahendid: pildid, millel on päike, tuul, vihm, vikerkaar, pilv; numbrikaardid

Tööjuhis õpetajale:

Tekstid iseloomustavad suvist ilma. Näidake lastele tekstis kajastuvate ilmastikunähtuste pilte ja tutvustage sõnavara. Valige sobiv tekst ja kuulake seda lausete kaupa. Mõne iseloomustuse juures on ka valesid asju, paluge lastel tähelepanelikult kuulata ja need üles leida.

  • Paluge lastel nimetada tuttavaid sõnu ja neid piltidel näidata. Tutvustage uut sõnavara.
  • Jagage laste vahel ära rollid: päike, tuul, vihm, pilv, vikerkaar jne, kuulake teksti ja näidelge, missugune ilm täna on.
  • Katse „Tuul”

Kutsuge lapsed suure veekausi juurde, kus on ujutamiseks korgist ja paberist laevukesed. Andke lastele jämedad kokteilikõrred ja hakake nõrka tuult puhuma. Rääkige, et nõrk tuul võib kasvada suureks, ning pange tööle föön: nii tekib veekausis torm. Arutlege, millist kasu või kahju võib tuul põhjustada.