Kas see on õige?

Kuula väiteid. Vajadusel näidake lastele pilte. Laske lastel vastata, kas väited on õiged või väärad.