Näita oma pead!

Kuula ja näita.

  • Kuulake käsklusi ühekaupa ja näidake öeldud kehaosi.
  • Julgustage lapsi ise käsklusi jagama.