Rubriigiarhiiv: ÕPPEVAHENDID

Vajalikud vahendid: õppevahendid või pildid, millel on värvid, pliiatsid, kriit, käärid, liim, paber, veetops

Tööjuhis õpetajale:

 • Näidake lastele õppevahendeid ja nimetage neid.
 • Pange õppevahendid lauale, nimetage neid kordamööda ja paluge lastel näidata, kus need on.
 • Näidake lastele, milleks õppevahendeid kasutatakse. Näiteks: “See on pliiats. Pliiatsiga ma joonistan.”
 • Mäng „Täidan, täidan laeva”

Laual või vaiba peal on õppevahendid. Lapsed loevad kooris „Täidan, täidan laeva!” ja esitavad küsimuse “Millega?”. Pärast iga lugemist võtab üks laps ühe vahendi ja vastab, näiteks “Pliiatsiga”. Mäng kordub, kuni kõik lapsed on saanud vastata.

Õppevahendid

Kuula ja korda.

 • Rühmas või klassis olevaid õppevahendeid nimetatakse ainsuses ja mitmuses. Kuulake ära sõnapaar ja näidake lastele selle tähendust.

Meisterdame päikese

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele.

 1. Kas tüdruk meisterdab puud või päikest?
 2. Kas päikesele kleebiti kiired või lehed?
 3. Mitu silma, suud ja nina sa päikesele kleebid?
 4. Kas sulle meeldib rohkem meisterdada või joonistada?

Palun anna veetops!

Kuula dialoogi.

Näita, kus on värvid!

Kuula ja näita. Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.

Näita, kuidas sa joonistad!

Kuula ja tee.

 • Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.
 • Julgustage lapsi üksteisele sarnaseid käsklusi andma.