Kujundid

Kuula ja korda.

  • Kuulake kujundeid ükshaaval ja laske lastel kuuldu põhjal kujundid tahvlile või põrandale ritta panna.
  • Teistkordsel kuulamisel kontrollige, kas kõik kujundid on õiges järjekorras.