Rubriigiarhiiv: MÄNGUASJAD

Vajalikud vahendid: mänguasjad või pildid, millel on auto, nukk, karu, pall, klotsid, nukumööbel

Tööjuhis õpetajale:

 • Näidake ja nimetage mänguasju rühmas. Laske lastel esitada õpetajale küsimus „Mis see on?” ja vastake sellele.
 • Pange lapsed paaridesse ning juhendage neid kordamööda küsimusi esitama ja neile vastama. Näiteks: „Mis see on?” „See on pall.”
 • Mäng „Mis on peidus?”

Mänguasjad on vaibal või laual, kus õpetaja need koos lastega üle kordab. Mänguasjade peale pannakse rätik või lina ja lapsed nimetavad, mis asjad lina all peidus on. Mängu korratakse, kuni lapsed kõik asjad ära nimetavad.

Mäguasjad

Kuula ja korda.

 • Rühmas või klassis olevaid mänguasju nimetatakse ainsuses ja mitmuses. Kuulake ära sõnapaar ja näidake lastele selle tähendust.

Lähme poodi!

Kuulake dialoogi mitu korda ja vastake küsimustele.
Vasta küsimustele:
 1. Kellel on auto, kas poisil või tüdrukul?
 2. Kuhu poiss sõidab?
 3. Kes veel tahab poodi minna?
 4. Kellele meeldib autoga sõita?

Ehitame maja

Kuulake dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele

 1. Kes tahab maja ehitada?
 2. Millega lapsed hakkavad maja ehitama?
 3. Kas sulle meeldib maja ehitada?

Näita, kus on mänguasjad!

Kuula ja näita. Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.

Kuula ja tee.

 • Kuulake käsklusi ühekaupa ja laske lastel need täita.
 • Paluge lastel üksteisele sarnaseid käsklusi anda.
 • Jagage lapsed nelja rühma. Öelge, mitmendat ülesannet iga rühm peab kuulama ja täitma.

Sõida autoga!

Jutusta oma lemmikmänguasjast.

 • Istuge toolile või vaibale ja nimetage, missugused mänguasjad on teie ümber. Iseloomustage asju suuruse ja värvuse järgi ning paluge lastel neid näidata.
 • Suunake lapsi nimetama oma lemmikmänguasju ja teistele küsimusi esitama. Näiteks: “Mulle meeldivad klotsid. Mis sulle meeldib?”