Minu pere ja kodu

Vajalikud vahendid: asjad või pildid, millel on ema, isa, vend/vennad, õde/õed, vanaema/vanaemad, vanaisa/vanaisad, koer, kass, kortermaja, eramaja, auto, mootorratas, jalgratas, laste perepildid

Tööjuhis õpetajale:

 • Näidake ja nimetage pere ning koduga seotud pilte/asju.
 • Mäng „Silmad kinni”

Õpetaja ütleb „Pange silmad kinni!” ja paneb ise käed silmade ette. Kui lastel on silmad suletud, pöörab õpetaja ühe pildi tagurpidi ja ütleb: „Tehke silmad lahti! Mis on puudu?”

Lapsed avavad silmad ja tuletavad meelde, kes oli sellel pildil. Mäng jätkub, kuni kõik pildid on peidetud. Pärast kolmandat-neljandat korda võib lastelt küsida, kes tahab mängujuht olla. Lapsele võib käsklused ette öelda.

 

Vajalikud vahendid: mänguasjad või pildid, millel on auto, nukk, karu, pall, klotsid, nukumööbel

Tööjuhis õpetajale:

 • Näidake ja nimetage mänguasju rühmas. Laske lastel esitada õpetajale küsimus „Mis see on?” ja vastake sellele.
 • Pange lapsed paaridesse ning juhendage neid kordamööda küsimusi esitama ja neile vastama. Näiteks: „Mis see on?” „See on pall.”
 • Mäng „Mis on peidus?”

Mänguasjad on vaibal või laual, kus õpetaja need koos lastega üle kordab. Mänguasjade peale pannakse rätik või lina ja lapsed nimetavad, mis asjad lina all peidus on. Mängu korratakse, kuni lapsed kõik asjad ära nimetavad.

Mäguasjad

Kuula ja korda.

 • Rühmas või klassis olevaid mänguasju nimetatakse ainsuses ja mitmuses. Kuulake ära sõnapaar ja näidake lastele selle tähendust.

Lähme poodi!

Kuulake dialoogi mitu korda ja vastake küsimustele.
Vasta küsimustele:
 1. Kellel on auto, kas poisil või tüdrukul?
 2. Kuhu poiss sõidab?
 3. Kes veel tahab poodi minna?
 4. Kellele meeldib autoga sõita?

Ehitame maja

Kuulake dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele

 1. Kes tahab maja ehitada?
 2. Millega lapsed hakkavad maja ehitama?
 3. Kas sulle meeldib maja ehitada?

Kuulamisoskuse arendamine

Miks arendada just kuulamisoskust? Kuulamisoskus on esimene oskus, mida eesti keele õpet alustaval lapsel igapäevaelus osalemiseks vaja läheb. Kuulamisoskus on seotud teiste oskuste sh suhtlusoskuse arenguga. Ilma kuulamisoskuseta ei teki ka suhtlusoskust. Kuulamine on põnev! Paljud selle saidi kuulamistekstid on …

Eesmärk

Õppematerjali eesmärk on aidata õppijail mõista igapäevaelus osalemiseks vajalikku sõnavara ning fraase ja arendada esmast kõnelemisoskust. Õppematerjal lähtub alushariduse ja põhihariduse esimese kooliastme õppekavast ning keskendub kuulamis-ja kõnelemisoskuse arendamisele 0-A2 tasemel. Materjal “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” on edasiarendus kogumikule “Kuula …

Hea õpetaja!

Õppematerjali “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” sihtgrupiks on eesti keelest erineva emakeelega lapsed vanuses 3-10 aastat. Materjali saavad kasutada: Lasteaialapsed alates kolmandast eluaastast sh a) venekeelsetes lasteaedades eesti keelt õppivad lapsed (alates kolmandast eluaastast) b) keelekümblusprogrammide alusel õppivad lasteaialapsed c) eestikeelsetes …