Kuulamisoskuse arendamine

Miks arendada just kuulamisoskust? Kuulamisoskus on esimene oskus, mida eesti keele õpet alustaval lapsel igapäevaelus osalemiseks vaja läheb. Kuulamisoskus on seotud teiste oskuste sh suhtlusoskuse arenguga. Ilma kuulamisoskuseta ei teki ka suhtlusoskust. Kuulamine on põnev! Paljud selle saidi kuulamistekstid on …

Eesmärk

Õppematerjali eesmärk on aidata õppijail mõista igapäevaelus osalemiseks vajalikku sõnavara ning fraase ja arendada esmast kõnelemisoskust. Õppematerjal lähtub alushariduse ja põhihariduse esimese kooliastme õppekavast ning keskendub kuulamis-ja kõnelemisoskuse arendamisele 0-A2 tasemel. Materjal “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” on edasiarendus kogumikule “Kuula …

Hea õpetaja!

Õppematerjali “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” sihtgrupiks on eesti keelest erineva emakeelega lapsed vanuses 3-10 aastat. Materjali saavad kasutada: Lasteaialapsed alates kolmandast eluaastast sh a) venekeelsetes lasteaedades eesti keelt õppivad lapsed (alates kolmandast eluaastast) b) keelekümblusprogrammide alusel õppivad lasteaialapsed c) eestikeelsetes …