Kuulamisoskuse arendamine

Miks arendada just kuulamisoskust?

 • Kuulamisoskus on esimene oskus, mida eesti keele õpet alustaval lapsel igapäevaelus osalemiseks vaja läheb.
 • Kuulamisoskus on seotud teiste oskuste sh suhtlusoskuse arenguga. Ilma kuulamisoskuseta ei teki ka suhtlusoskust.
 • Kuulamine on põnev! Paljud selle saidi kuulamistekstid on varustatud heliefektidega, mis lisavad tekstile meeleolu ja teevad kuulamise huvitavamaks.
 • Kuulamisoskuse arendamine on eriti oluline olukorras, kus loomulik keelekeskkond puudub. Sageli kuulavad muukeelsed lapsed ainult seda eesti keelt, mida räägib õpetaja. Lindistatud audiomaterjal võimaldab kuulata mitmeid erinevaid eri vanuses inimeste hääli.
 • Kuuldu mõistmine võimaldab lapsel osa võtta mitmesugustest tegevustest isegi kui tal endal veel õpitavas keeles suhtlusoskust ei ole. Lastel esineb uue keelega kokkupuutel sageli nn vaikne periood, kus nad kuuldut küll mõistavad, aga ise ei räägi.
 • Kuulamist peetakse üheks raskemaks osaoskuseks. Kuulamisoskuse arendamine võtab aega. Normaalse kõnetempo mõistmine, mida kasutavad emakeelena kõnelejad on muukeelsele lapsele väljakutseks. Mida rohkem ta taolisi tekste kuulab, seda kergem on tal hiljem hakkama saada keelekeskkonnas!

Kuidas õpetada kuulamist?

 • Audiofailide kuulamiseks rühmaruumis või klassis on vaja netiühendusega arvutit ja kõlareid.
 • Kõiki selle saidi audiofaile saab kuulata ka mobiiltelefonis ja tahvelarvutis.
 • Kõiki tekste saab vajadusel kuulata lausehaaval kasutades selleks pausi nuppu.
 • Teemad ja tekstid ei ole järjestatud kergemalt lihtsamale. Õpetaja valib vastavalt oma õppeplaanile ise, millise tekstiga ta töötab.
 • Audiofailide sisu lähtub lasteaia ja esimeste kooliastmete lapse olustikust ja keskkonnast ning on võimalusel lahendatud humoorikas võtmes.
 • Audiotekstid on kõnekeelsed ja sisaldavad igapäevaolukordades toimetulekuks vajalikku sõnavara ja väljendeid.
 • Kuulake valitud teksti mitu korda. Tekstid on sisse loetud enam-vähem normaalse kõnetempoga, mistõttu võib see olla oluliselt kiirem kõnetempost, mida kasutab õpetaja ise.
 • Ärge heituge, kui esimesel kuulamisel lapsed tekstist aru ei saa.  Kuulamisteksti keerukuse määrab ülesanne. Teksti kuulamise puhul võiks olla esimeseks ülesandeks vastuste leidmine järgmistele küsimustele:
  a) 
  mis teemal on tekst?
  b) kes räägivad?
  c) kas ja missuguseid tuttavaid sõnu kuulsid?
 • Õpetaja annab vajadusel tähendusi edasi pildimaterjaliga. Käesolev materjal jooniseid ja pilte ei sisalda. Materjali koostamisel on arvestatud sellega, et lasteaias või esimestes kooliastmetes töötaval õpetajal on ligipääs eri tüüpi näitlikele õppevahenditele, mida ta saab ülesannete läbiviimisel kasutada. Materjalide hulk, mis on õpetajal vaja juurde joonistada või ise luua, ei ole suur.
 • Kuulamisoskuse ülesannetest kasvavad välja kõnelemisoskust arendavad ülesanded. Sageli on kuuldu mudeliks kõnelemisele.