Kujunditest maja

Kuula dialoogi mitu korda ja vasta küsimustele.

Vasta küsimustele.

  1. Mida poiss joonistas?
  2. Mitu ruutu on maja jaoks vaja?
  3. Mitu ristkülikut on maja jaoks vaja?
  4. Mitu kolmnurka on maja jaoks vaja?