Kus on õun?

Kuula ja näita. Kuulake käsklusi ühekaupa ja täitke need.