Minu pere ja kodu

Kuula ja korda.

  • Kuulake sõnu ja korrake neid kooris. Teistkordsel kuulamisel jagage lapsed rühmadesse ja osutage rühmale, kes kordab teine rühm kuulab.
  • Osa sõnu on ainsuses, osa ainsuses ja mitmuses. Näidake lastele pilte ja selgitage nende abil mitmuse tähendust.