Vajalikud vahendid: õppevahendid ja rühmas või klassis olev mööbel

Tööjuhis õpetajale:

  • Näidake lastele õppevahendeid ja mööblit ning nimetage neid.
  • Näidake lastele tegevusi ja nimetage neid.
  • Mäng „Pane laua peale!”

Õpetaja või juhtmängija annab lastele erinevaid käsklusi, lapsed täidavad ainult käsklusi „Pane laua peale!”. Teiste käskluste korral lapsed seisavad ja ei tee midagi. Näiteks: “Pane käed laua peale!” (täidavad käsklust), “Pane jalad tooli peale!” (ei täida käsklust).