Vajalikud vahendid: õppetöös vajalikud vahendid: valge paber, värviline paber, värvid, pintsel, veetops, käärid, liim

Tööjuhis õpetajale:

  • Näidake lastele joonistamise ja meisterdamise vahendeid ja korrake nende nimetusi.
  • Mäng „Millega seda tehakse?”

Õpetaja näitab lastele erinevaid rühmas või klassis tehtud töid ja esitab küsimuse „Millega seda tehakse?”, lapsed vaatavad tööd ja nimetavad töövahendeid. Näiteks akvarellidega joonistatud looduspilt – “Seda tehakse värvidega, pintsliga, veega”.