Vajalikud vahendid: pildid, millel on lapsed jooksmas, liivakastis mängimas, ujumas, palli mängimas, lilli korjamas, raamatut lugemas, arvuti taga mängimas, joonistamas, lugemas, rattaga sõitmas

Tööjuhis õpetajale:

  • Näidake lastele pilte ja esitage küsimus: „Kas sinule meeldib ujuda, mängida, palli mängida?” Harjutage täislausega vastamist: “Mulle meeldib liivakastis mängida!” jne.
  • Mängige mängu „Hakkame kõik”.

Lapsed jalutavad läbisegi ruumis ringi. Esimene laps astub kokkulepitud toolile ja hõikab ühe tegevuse, öeldes: „Hakkame kõik palli mängima!” Lapsed vastavad kooris: „Jaa, hakkame kõik palli mängima!” ja imiteerivad palli mängimist. Mängitakse, kuni keegi hüüab välja järgmise tegevuse, millele rühm reageerib samuti: „Jaa, hakkame kõik…”

Kindla sõnavara õppimiseks ja kordamiseks võite tegevuse väljapakkujale näidata pilti mingi tegevusega. Kui mäng läheb liiga kaootiliseks, pakkuge järgmiseks mõnd rahulikuma tempoga tegevust.