Vajalikud vahendid: tujumärgid, millel on õnnelik/rõõmus ja kurb, rahulik ja vihane, üllatunud/imestunud ja igavlev, hirmunud ja vihane nägu

Tööjuhis õpetajale:

Tekstid iseloomustavad meie tujusid ja meeleolusid. Näidake lastele meeleolusid kajastavaid pilte ja tutvustage sõnavara. Valige sobiv tekst ja kuulake seda lausete kaupa.

  • Paluge lastel nimetada tuttavaid sõnu ja neid piltidel näidata. Tutvustage uut sõnavara.
  • Väljendage oma miimika, kehakeele ja žestidega erinevaid emotsioone ja laske lastel leida sobivad pildid.
  • Paluge lastel valida enda meeleolu kajastav pilt ja rääkida oma tujust. Julgustage ja suunake last seostama emotsioone neid tekitavate olukordadega ja kirjeldama emotsioonidega seotud olukordi.
  • Mängige mängu „Tujumäng”.

Lapsed istuvad koos õpetajaga ringis, tujumärkidega karp käib käest kätte. Natukese aja pärast helistab õpetaja kellukest. Laps, kelle käes on parajasti tujumärkidega karp, avab karbi ja võtab sellest ühe tujumärgi. Laps näitab märki teistele, matkib näoilmet ja ütleb, millist tuju see väljendab. Ta räägib, kas ja mille pärast on tema täna või mõnel teisel päeval seda tunnet tundnud. Seejärel paneb ta märgi karpi tagasi. Karp liigub käest kätte, kuni õpetaja kellukest helistab ning märki valida ja rääkida saab mõni teine laps.