Eesmärk

Õppematerjali eesmärk on aidata õppijail mõista igapäevaelus osalemiseks vajalikku sõnavara ning fraase ja arendada esmast kõnelemisoskust. Õppematerjal lähtub alushariduse ja põhihariduse esimese kooliastme õppekavast ning keskendub kuulamis-ja kõnelemisoskuse arendamisele 0-A2 tasemel.

Materjal “Rääkimine hõbe, kuulamine kuld” on edasiarendus kogumikule “Kuula ja tee!” (Integratsiooni Sihtsautus 2010), mis koostati omal ajal põhikooli II ja III kooliastmele ning võimaldas õppida koolis toimetulekuks vajalikku eesti keelt käsutäitmismeetodi järgi.

Leave a Reply

Required fields are marked*